Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Η Πνευμονολογική κλινική

O Dr. Ηρακλής Τιτόπουλος, MD,PhD ίδρυσε και έχει τη τιμή να είναι Διευθυντής της Πνευμονολογικής κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, της πλέον σύγχρονης και ολοκληρωμένης από πλευράς οργάνωσης, στελέχωσης, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας Πνευμονολογικής κλινικής του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

VRIΥπέρηχοςΙατρείο

Η Πνευμονολογική Κλινική, που διαθέτει ISO, στελεχώνεται από ιατρούς πνευμονολόγους, εξειδικευμένο παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και γραμματεία, και εφημερεύει όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Συνεργάζεται άριστα με όλα τα συναφή τμήματα (Ογκολογικό, Θωρακοχειρουργικό, ΜΕΘ) προσφέροντας ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες.