ΘωρακοσκόπησηΗ θωρακοσκόπηση (Medical Thoracoscopy) είναι μία απλή, ελάχιστα επεμβατική και ασφαλής μέθοδος, που εκτελείται από τον επεμβατικό πνευμονολόγο με τοπική αναισθησία και μέθη σε ενδοσκοπικό θάλαμο.

Η θωρακοσκόπηση έχει θέση σε ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών ενδείξεων.

   Διαγνωστικές ενδείξεις:

 • Πλευρίτις αδιάγνωστη
 • Καρκίνος πνεύμονα
 • Μεσοθηλίωμα - σταδιοποίηση
 • Παθήσεις υπεζωκότα
 • Περιφερικός πνευμονικός όζος

   Θεραπευτικές ενδείξεις:

 • Κακοήθης πλευρίτις
 • Χημική πλευροδεσία
 • Πνευμοθώρακας
 • Συμφυσιόλυση

Η κύρια διαγνωστική της εφαρμογή αποτελεί η διερεύνηση της πλευριτικής συλλογής. Η διαγνωστική ικανότητα της θωρακοσκόπησης σε ασθενείς με κακοήθη πλευριτική συλλογή είναι 95%. Σημαντική θέση κατέχει στη σταδιοποίηση του μη–μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, στη λήψη βιοψίας και στη διάγνωση του μεσοθηλώματος (επιθηλιακό, σαρκωματώδες ή διφασικό). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο η απλή παρακέντηση όσο και η τυφλή βιοψία, έχουν σαφώς μικρότερη διαγνωστική αξία.

Εξίσου σημαντική είναι και η αποτελεσματικότητα της θωρακοσκόπησης στη θεραπευτική αντιμετώπιση νoσημάτων του υπεζωκότα. Με τη βοήθεια της θωρακοσκόπησης, η αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας κακοήθους πλευριτικής συλλογής ανέρχεται σε 90%. Πολλές άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως το εμπύημα και ο πνευμοθώρακας αντιμετωπίζονται σήμερα με τη βοήθεια της θωρακοσκόπησης, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, όπως στη περίπτωση του πνευμοθώρακα, που ανέρχεται σε 95%.


Θωρακοσκόπηση

διάχυτη φλεγμονή υπεζωκότα

Θωρακοσκόπηση

χημική πλευροδεσία με ταλκ

Θωρακοσκόπηση

Καρκίνος μαστού - διάσπαρτες μεταστάσεις στους πνεύμονες και τον υπεζωκότα

Θωρακοσκόπηση

Πολλαπλές συμφύσεις υπεζωκότα - συμφυσιόλυση