Ο Dr. Ηρακλής Τιτόπουλος, MD,PhD, με εκπαίδευση σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα της Ευρώπης και μακρά εμπειρία ως εργαζόμενος σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, από το 2002 ίδρυσε και λειτουργεί το τμήμα Επεμβατικής Πνευμονολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Το τμήμα, που θεωρείται μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα και μεταξύ των καλύτερων της χώρας, διαθέτει τον πιό σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, στελεχώνεται με εξειδικευμένο ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό και υποστηρίζεται από όλες τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του ιατρικές ειδικότητες. Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίσθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία πάρα πολλά περιστατικά και αποκτήθηκε μεγάλη εμπειρία στις περισσότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές.

Το κέντρο βάρους παραμένει η βρογχοσκόπηση και ειδικότερα ο καρκίνος του πνεύμονα σε όλες του τις μορφές. Νέες τεχνικές συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαγνωστική, πρωτίστως όμως στη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου, που πλέον απομακρύνεται σημαντικά από τον προηγούμενο παρηγορικό της χαρακτήρα.

Η μη χειρουργική θωρακοσκόπηση (medical - mini thoracoscopy) αποτελεί μιά άλλη σύχρονη διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο, που εφαρμόζεται συχνά από τον Δρ. Τιτόπουλο και την ομάδα του σε πολλές παθολογικές καταστάσεις. Κατά τη θωρακοσκόπηση, με τοπική αναισθησία εισάγεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα ένα λεπτό ενδοσκόπιο, από μιά μικρή τομή στο θώρακα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να ελεγχθεί άμεσα η κοιλότητα, να λυθούν συμφύσεις, να ληφθεί βιοψία και να γίνει χημική πλευροδεσία με την έγχυση τάλκης.

Οι εξειδικευμένες διαγνωστικές πράξεις που εκτελούνται στο τμήμα Επεμβατικής Πνευμονολογίας είναι:

 • Ενδοσκοπική διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
 • Καθοδηγούμενη με υπερήχους διαγνωστική παρακέντηση των πλευριτικών συλλογών
 • Διαδερμική βιοψία των περιφερικών πνευμονικών βλαβών με τη χρήση των υπερήχων
 • Ενδοσκοπική προσέγγιση πνευμονικών βλαβών με βιοψία διά βελόνης (TBNA)
 • Διαγνωστική έκπλυση των κυψελίδων και των βρόγχων (BAL)
 • Σταδιοποίηση και βιοψία του καρκίνου του πνεύμονα με θωρακοσκόπηση
 • Βιοψία πνεύμονα με θωρακοσκόπηση σε διάμεσες πνευμονοπάθειες
 • Διαγνωστική προσέγγιση υπεζωκοτικών συλλογών με θωρακοσκόπηση (medical και mini thoracoscopy)

Οι κυριότερες θεραπευτικές πράξεις είναι:

 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πιο σοβαρών επιπλοκών των καλοήθων και κακοήθων βλαβών του πνεύμονα
 • Ενδοσκοπική διάνοιξη της απόφραξης των βρόγχων με τη χρήση διαθερμίας ή laser (Argon-plasma coagulation)
 • Βρογχοπλαστική (διάνοιξη με μπαλόνι)
 • Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) μετά από διάνοιξη ή εξ’ αρχής σε περιπτώσεις στενώσεως από πίεση από τον όγκο.
 • Εκκενωτική παρακέντηση πλευριτικής συλλογής με υπερήχους
 • Αντιμετώπιση κακοήθων πλευριτικών συλλογών με θωρακοσκοπική χημική πλευροδεσία
 • Παροχέτευση συλλογών με τοποθέτηση σωλήνα (pigtail)
 • Αντιμετώπιση των καλοήθων στενώσεων της τραχείας και των βρόγχων
 • Θωρακοσκοπική παροχέτευση εμπυήματος
 • Αντιμετώπιση πνευμοθώρακα
 • Συμφυσιόλυση
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος από τραχεία και βρόγχους
 • Αντιμετώπιση της αιμόπτυσης